Trwa ładowanie...
Notowania
BIOERG: strona spółki
22.03.2023, 19:23

BER Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki BRG S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2023 roku o godz. 12.00, w siedzibie Spólki.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki. 7. Wolne wnioski. 8. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty