Trwa ładowanie...
Notowania
BIOERG: strona spółki
1.12.2022, 21:27

BER Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd spółki BIOERG S.A. z siedzibą w Oświęcimiu ("Emitent”, „Spółka”) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 28 grudnia 2022 roku o godz. 12.00, w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Żubrowska przy ul. Sienkiewicza 9, 32-600 Oświęcim.
Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 10. Wolne wnioski. 11. Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz proponowanym porządkiem obrad oraz projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty