Notowania

ICPGROUP: strona spółki
31.03.2017, 16:28

ICP Ogłoszenie o zwołaniu WZA ICP Group S.A. na dzień 26 kwietnia 2017 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd ICP Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ICP Group S.A. na dzień 26 kwietnia 2017 roku oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty