Notowania

ICPGROUP: strona spółki
22.03.2018, 17:02

ICP Ogłoszenie o zwołaniu WZA ICP Group S.A. na dzień 17 kwietnia 2018 r. wraz z projektami uchwał.

Zarząd ICP Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ICP Group S.A. na dzień 17 kwietnia 2018 roku oraz treść projektów uchwał.

Załączniki

Inne komunikaty