Notowania

ELZAB: strona spółki
11.10.2018, 17:23

ELZ Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki ELZAB S.A.

Zarząd „ELZAB” S.A. z siedzibą w Zabrzu informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu
11.10.2018 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Morawskiego na dotychczasową 3-letnią wspólną kadencję. W załączeniu Spółka przekazuje życiorys oraz oświadczenie powołanego członka Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §5 pkt.5 Rozp. Min.Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Załączniki

Inne komunikaty