Notowania

HRL Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 14 stycznia 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014, przez Śląskie Kamienice S.A., Spółka powzięła informację o zbyciu przez Śląskie Kamienice S.A. w dniu 11 stycznia 2019 roku 12.500.000 akcji serii D Emitenta. Transakcji dokonano poza systemem obrotu.
Śląskie Kamienice S.A. to podmiot blisko związany z: a) Kamilem Kitą, który pełni funkcję Członka Zarządu Śląskie Kamienice S.A. oraz pełni również funkcje Członka Zarządu Emitenta, b) Ofką Piechniczek, która pełni funkcję Prezesa Zarządu Śląskie Kamienice S.A. oraz pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej Emitenta, c) Łukaszem Rosińskim, który pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice S.A. oraz pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, d) Konrada Mroczka, który pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice S.A. oraz pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty