Notowania

HRL Strategia Spółki Hornigold Reit S.A. na rok 2019

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 25/2018 z dnia 1 października 2018 roku dot. strategii działalności Emitenta (dalej: „Raport bieżący”) opublikowanego w konsekwencji rejestracji przed Sąd Rejonowy zmian statutu Emitenta wynikających z uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 21 maja 2018 roku, obejmującego m. in. zmianę firmy Emitenta, zmianę siedziby oraz istotną zmianę przedmiotu działalności informuje, iż w roku 2019 Emitent planuje kontynuowanie przedstawionej Raportem bieżącym strategii działalności opartejna wynajmie i sprzedaży luksusowych apartamentów, stanowiących atrakcyjną alternatywę dla usług hotelarskich. Spółka będzie oferować krótkoterminowy wynajem apartamentów, gdzie klimat starych ale odrestaurowanych kamienic łączy się z komfortem i nowoczesnymdesignem wnętrz.
Emitent będzie oferował również potencjalnym inwestorom zakup apartamentów w ramach trzech grup potencjalnych odbiorców, tj: LUX, FAMILY&BUSINESS i TRAVEL, gwarantując kontynuację obsługi wynajmu oraz stały procent zysków lub udział procentowy w zyskach wszystkich apartamentów danej grupy. W ramach realizacji strategii działalności na rok2019 Emitent przygotował oferty współpracy dla potencjalnych inwestorów zainteresowanych produktami typu REIT oraz "condo hotel" oraz będzie realizował projekty obejmujące zarządzanie apartamentami już funkcjonującymi, w miejsce dotychczasowych i potencjalnychinwestorów. Emitent planuje przeprowadzić w bieżącym roku dwie duże inwestycje, obejmujące zakup i modernizację następujących nieruchomości: a) nieruchomości funkcjonującej jako hotel w Katowicach, składającego się z 36 pokoi hotelowych, 8 lokali biurowo-usługowych, części gastronomicznej i rekreacyjnej o łącznej powierzchni ok. 3.500 m2, o której planowanym nabyciu i zawarciu umowy przedwstępnej nabycia ww. nieruchomości Emitent informował w ramach raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 4 października 2018 roku. Emitent planuje, iż ww. inwestycja może być realizowana przez powołaną w tym celu spółkę zależną od Emitenta, tj. Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Dodatkowo w ramach ww. inwestycji planowane jest uruchomienie 10 dodatkowych pokoi hotelowych do końca 2019 roku. b) nieruchomości położonej w Katowicach, dzielnicy Janów, przy ul. Grodowej 25 o której planowanym nabyciu i zawarciu umowy przedwstępnej Emitent informował w ramach raportu bieżącego ESPI nr 9/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku, w której do końca 2019 roku Emitent planuje zaaranżowanie 6 luksusowych apartamentów na wynajem krótkoterminowy wraz z dostępem do atrakcyjnej infrastruktury hotelowej i rekreacyjnej w postaci ogrodu, sauny i basenu krytego a cała nieruchomość pełnić będzie funkcję aparthotelu. Głównym celem przyjętej strategii na rok 2019 jest szeroko pojęta rozbudowa sieci dystrybucji usług i sprzedaży,w tym również pozyskanie nowych inwestorów i potencjalnych klientów. W tym celu Emitent planuje w 2019 roku poszerzyć ofertę wynajmu lokali o usługi dodatkowe: śniadania, kolacje, bankiety ( które mają być świadczone przez restaurację spółki Śląska Prohibicja sp. z o.o., wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej do której należy Emitent) oraz , usługi transferu z/na lotnisko (Pyrzowice/Balice), zwiększenie nakładów na marketing i promocję, podpisanie umów z kolejnymi portalami rezerwacyjnymi, pośrednikami i agentami działającymi w segmencie turystyki biznesowej, a także nawiązanie współpracy korporacyjnej z firmami mającymi filie i oddziały na terenie Górnego Śląska oraz rozbudowę własnych systemów sprzedaży, dystrybucji i rezerwacji. Wszelkie zmiany ww. informacji będą przekazywane przez Emitenta w ramach właściwych raportów bieżących.

Inne komunikaty