Notowania

ACREBIT: strona spółki
8.02.2019, 19:40

ACR Nabycie akcji własnych

Zarząd Acrebit S.A. (dalej jako: 'Emitent' lub 'Spółka') informuje, iż w dniach 7-8 lutego 2019 roku, dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych, który został podany do publicznej wiadomości w dniu 23 stycznia 2015 roku.
W związku z powyższym w dniach 7-8 lutego 2019 roku, w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd nabył 2000 akcji Spółki po średniej cenie 1.14 zł za akcję. Łączna wartość nabytych akcji wynosi 2280 złotych. Nabyte akcje stanowią 0,072 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0,072 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Łączna liczba posiadanych przez Emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji wyniesie 39 000 akcji, które stanowią 1,405 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 1,405 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Inne komunikaty