Notowania

HRL Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Emitent") informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 6 marca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Śląskie Kamienice S.A., doszło do objęcia przez Śląskie Kamienice S.A. 37.366.666 akcji imiennych serii F Emitenta, w związku z podjętą w dniu 10 października 2018 roku uchwałą Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii F w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, tj. § 9 ust. 1 Statutu Spółki.
Śląskie Kamienice S.A. to podmiot blisko związany z: aKamilem Kitą, który pełni funkcję Członka Zarządu Śląskie Kamienice S.A. oraz pełni również funkcje Członka Zarządu Emitenta, b)Ofką Piechniczek, która pełni funkcję Prezesa Zarządu Śląskie Kamienice S.A. oraz pełni również funkcje Członka Rady Nadzorczej Emitenta, c)Łukaszem Rosińskim, który pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice S.A. oraz pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, d)Konrada Mroczka, który pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice S.A. oraz pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty