Notowania

HRL Sprzedaż apartamentów w ramach oferty condo

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej jako "Emitent", "Spółka") informuje, że doszło do podpisania umowy sprzedaży dwóch lokali w ramach oferty condo za łączną cenę sprzedaży w wysokości 857.520,00 zł.
Kupujący zobowiązali się do wpłaty całości ceny sprzedaży do dnia 15 marca 2019 roku.

Inne komunikaty