Notowania

FOR Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaAkcjonariuszy Spółki na dzień 28 czerwca 2019 r. na godz. 12:00, które odbędzie się w Gdyni przy Al. Zwycięstwa 96/98, sala D4.01.W załączeniu znajdują się następującedokumenty:
1. Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA, 2. Projekty Uchwał ZWZA, 3. Formularze do wykonania głosu przez pełnomocnika na ZWZA.

Załączniki

Inne komunikaty