Notowania

KORBANK: strona spółki
27.06.2019, 14:37

KOR Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ KORBANK S.A. w dniu 27.06.2019r.

Zarząd Spółki KORBANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2019 r. posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym zgromadzeniu.

Załączniki

Inne komunikaty