Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KORBANK: strona spółki
1.06.2023, 12:26

KOR Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia wraz z informacjami dla akcjonariuszy

Zarząd spółki Korbank S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30.06.2023 r. na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki tj. we Wrocławiu przy ul. Fabryczna 16 K
W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki

Inne komunikaty