Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
KORBANK: strona spółki
2.04.2024, 17:10

KOR Zmiany w składzie Rady Nadzorczej – rezygnacja z pełnienia funkcji przez jednego z członków Rady Nadzorczej Korbank Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki KORBANK S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że z dniem 31 marca 2024 r. Pani Natalia Lachowicz złożyła rezygnację z pełnienia funkcji członka w Radzie Nadzorczej spółki Korbank S.A.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Inne komunikaty