Notowania

ERS: strona spółki
28.06.2019, 14:12

ERS Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZA

Zarząd spółki EUROSYSTEM SA w restrukturyzacji przekazuje poniżej wykaz akcjonariuszy, którzy na Zwyczajnym WZA w dniu 29 czerwca 2018 roku posiadali co najmniej 5% udział w głosach:
1. Krzysztof T. GRĘBOWICZ posiadający 975000 akcji dających łącznie 1950000 głosów co stanowiło 49,02% ogólnej liczby głosów na WZA i dające 30,60% głosów ogółem w spółce. 2. Krzysztof KOZIELSKI posiadający 1014000 akcji dających łącznie 2028000 głosów co stanowiło 50,98% ogólnej liczby głosów na WZA i dające 31,91% głosów ogółem w spółce.

Inne komunikaty