Notowania

ERS: strona spółki
21.05.2019, 15:03

ERS Otrzymanie postanowienia o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego

Zarząd Eurosystem S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Katowice-Wschód, X Wydział Gospodarczy (Sąd) z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie wydania decyzji o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego w stosunku do Emitenta oraz wyznaczeniu sędziego komisarza i zarządcy. O podjęciu decyzji o złożeniu wniosku o restrukturyzację oraz złożeniu wniosku o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego Emitent informował w raportach ESPI nr 5 z dnia 04/04/2019 roku oraz ESPI nr 6 z dnia 26/04/2019 roku.

Inne komunikaty