Notowania

AFHOL: strona spółki
1.07.2019, 13:11

AFH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 28.06.2019 roku:
1. Klaudiusz Sytek Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6.556.216 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 6.556.216 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 89,75% Udział w ogólnej liczbie głosów: 84,03% 2. Kamilla Sytek - Skonieczna Liczba zarejestrowanych akcji na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 508.418 Liczba głosów z zarejestrowanych akcji: 508.418 Udział w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 6,96% Udział w ogólnej liczbie głosów: 6,52% Akcjonariusze obecni na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dysponowali łącznie liczbą 7.304.634 głosów. Ogólna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta wynosi 7.801.915, zaś liczba głosów wynikająca z tych akcji wynosi 7.801.915.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-10-02
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – wrzesień 2019 r.
15,00
+40,00
2019-09-26
AFH Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 22 października 2019 roku
18,50
+8,11
2019-09-26
AFH Uchwała Zarządu Spółki ws. wprowadzenia Programu Motywacyjnego na lata 2020-2022
14,40
0,00
2019-09-03
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – sierpień 2019 r.
16,40
-1,83
2019-08-02
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – lipiec 2019 r.
15,00
0,00
2019-07-26
AFH Złożenie wniosku o licencję EMI przez Aforti, UAB
12,40
-1,61
2019-07-09
AFH Rejestracja spółki zależnej Aforti UAB
9,55
+4,19
2019-07-02
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – czerwiec 2019 r.
9,00
+3,33
2019-07-01
AFH Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Aforti Holding S.A. w dniu 28 czerwca 2019 r.
9,85
-1,02
2019-06-04
AFH Szacunkowe dane operacyjne i sprzedażowe spółek zależnych Aforti Finance S.A., Aforti Finance Romania IFN S.A., Aforti Exchange S.A., Aforti Exchange Romania S.A., Aforti Collections S.A. oraz Aforti Factor S.A. – maj 2019 r.
10,00
0,00