Notowania

ELZAB: strona spółki
4.07.2019, 19:41

ELZ Wybór Prezydium Rady Nadzorczej i członków Komitetu Audytu

Zarząd Spółki ELZAB S.A. z siedzibą w Zabrzu, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2019 z dnia 28.06.2019 r. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu dzisiejszym tj. 04.07.2019 r., podjęła uchwały dotyczące wyboru Prezydium Rady Nadzorczej. W skład Prezydium Rady Nadzorczej zostali powołani:
Przewodniczący Rady Nadzorczej- Pan Grzegorz Należyty Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej- Pan Jarosław Wilk Sekretarz Rady Nadzorczej- Pan Andrzej Wawer Członek Rady Nadzorczej- Pan Jerzy Kotkowski Członek Rady Nadzorczej- Pan Krzysztof Morawski Członek Rady Nadzorczej- Pan Kajetan Wojnicz Rada Nadzorcza Spółki podjęła również w dniu dzisiejszym uchwały dotyczące wyboru Komitetu Audytu. W skład Komitetu Audytu zostali powołani: Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Kajetan Wojnicz Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Grzegorz Należyty Sekretarz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej- Pan Andrzej Wawer Powołany w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu spełnia kryteria niezależności oraz pozostałe wymagania określone w art. 128 ust. 1 i art. 129 ust. 1, 3, 5 i 6 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017.1089 ze zmianami), tj. -przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, - przynajmniej jeden członek komitetu audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka lub poszczególni członkowie w określonych zakresach posiadają wiedzę i umiejętności z zakresu tej branży, - większość członków komitetu audytu, w tym jego przewodniczący, jest niezależna od Spółki. Życiorysy członków Rady Nadzorczej dołączone zostały do raportu bieżącego nr 13/2019, a także dostępne są na stronie internetowej Spółki. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz Dobre Praktyki Spółek notowanych na GPW.

Inne komunikaty