Notowania

HRL Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach („Emitent”, „Spółka”), informuje, iż na podstawie zawiadomienia z dnia 11 lipca 2019 roku, sporządzonego zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) nr 596/2014 przez Pana Łukasza Rosińskiego, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Pana Łukasza Rosińskiego w dniu 10 lipca 2019 roku 8.016.041 akcji imiennych serii F Emitenta. Transakcji dokonano poza systemem obrotu.
Pan Łukasz Rosiński . to podmiot blisko związany pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Śląskie Kamienice S.A. oraz pełni również funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Załączniki

Inne komunikaty