Notowania

GNB Zmiana terminu przekazania raportu okresowego

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 11/2019 z dnia 25 stycznia 2019 r. Getin Noble Bank S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu okresowego za I półrocze 2019 r.
Termin opublikowania raportu okresowego został przesunięty z dnia 27 września 2019 r. na dzień 19 września 2019 r. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty