Notowania

FOR FE wydawcą gry OmoTomO.

Zarząd Forever Entertainment S.A. informuje, iż podpisał umowę licencyjną z osobą fizyczną z Szwajcarii. Na mocy tej umowy FE otrzymała wyłączną licencję do dystrybucji gry OmoTomO na platformie Nintendo Switch, Xbox One i PS4.
Warunki umowy nie odbiegają od standardów przyjętych w branży. Przewidywany termin premiery to pierwszy kwartał 2020 . W opinii Zarządu sprzedaż gry OmoTomO na platformie Nintendo Switch może mieć wpływ na wynik Spółki w roku 2020 jak i w kolejnych latach.

Inne komunikaty