Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania

FOR Podpisanie umowy z Crunchyroll LLC na stworzenie i wydanie mobilnej wersji gry Magical Drop VI.

Zarząd Forever Entertainment S.A. (dalej: Spółka, Emitent) informuje o zawarciu z Crunchyroll LLC z siedzibą w Kalifornii w Stanach Zjednoczonych umowy na stworzenie, a następnie wydanie mobilnej wersji gry Magical Drop VI (dalej odpowiednio: Crunchyroll, Umowa, Gra).
Celem Umowy jest wykonanie przez Spółkę mobilnej wersji Gry oraz wydanie jej przez Crunchyroll na platformy mobilne iOS oraz Android. Z tytułu realizacji Umowy Emitent otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe, a po wydaniu Gry Spółce przysługiwać będzie udział w przychodach ze sprzedaży Gry (revenue share). Planowany termin premiery to 2024 rok. Dokładna data premiery zostanie przekazana osobnym raportem bieżącym. W opinii Zarządu Spółki przychody ze sprzedaży Gry mogą mieć istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty