Notowania

MIR Informacja o transakcji na akcjach Spółki.

Zarząd spółki Miraculum S.A (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 21 października 2019 r. otrzymał od Pana Sławomira Ziemskiego, który pełni funkcję Członka Zarządu, powiadomienie o transakcji na akcjach Emitenta zawartej w dniu 17 października 2019 r.
Treść powiadomienia Emitent przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty