Notowania

RAFAKO: strona spółki
7.01.2020, 17:43

RFK Rezygnacja Wiceprezesa Zarządu Spółki.

Zarząd Spółki RAFAKO S.A. z siedzibą w Raciborzu („Spółka”, Emitent”) informuje, że w dniu 7 stycznia 2020 roku Pan Jerzy Ciechanowski- Wiceprezes Zarządu złożył rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki z dniem 7 stycznia 2020 roku. Powodem złożenia rezygnacji są względy osobiste.
W związku z powyższym w skład Zarządu RAFAKO S.A. wchodzą: 1. Pan Paweł Jarczewski pełniący funkcję Prezesa Zarządu, 2. Pani Agnieszka Wasilewska-Semail pełniąca funkcję Wiceprezesa Zarządu, 3. Pan Jacek Drozd pełniący funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Inne komunikaty