Notowania

IZOBLOK: strona spółki
14.01.2020, 14:48

IZB Aneks do umowy znaczącej

Zarząd IZOBLOK S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 14 stycznia 2020 r. otrzymał od JSP International SARL i JSP International SRO („Kontrahent”) obustronnie podpisany aneks do umowy z dnia 17.10.2018 r. („Umowa”) przedmiotem , której jest zakup od Kontrahenta polipropylenu spienionego w postaci granulatu EPP używanego do produkcji kształtek technicznych o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 17/2018.
Na podstawie zawartego aneksu został wydłużony czas obowiązania Umowy do dnia 31.12.2022. W pozostałym zakresie warunki Umowy nie uległy istotnym zmianom. Spółka zakwalifikowała niniejszą informację jako poufną ze względu na istotną wartość Umowy.

Inne komunikaty