Trwa ładowanie...
bDHJUdnV

Notowania

KREZUS: strona spółki
30.05.2020, 20:47

KZS Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego KREZUS S.A. za I kwartał 2020 r.

Zarząd KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu (zwana dalej „Emitentem”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., działając na podstawie § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 30 września 2020 r.
Przyczyną opóźnienia publikacji raportów jest konieczność opracowania i przedstawienia raportów za 2018 r. oraz 2019 r., których opóźnienia spowodowane koniecznością analizy pod kątem formalno-prawnym wszystkich transakcji Emitenta oraz ich rzetelności w związku z brakami dokumentacji Emitenta.

Inne komunikaty

bDHJUdoD