Trwa ładowanie...
bDHZQlyt

Notowania

KREZUS: strona spółki
23.09.2020, 19:03

KZS Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa

Zarząd Spółki Krezus S.A. z siedzibą w Toruniu (zwaną dalej również „Emitent”) informuje, że w dniu 22 września 2020 roku Emitent złożył do Prokuratury Krajowej w Warszawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstw określonych w art. 271a § 2, art. 296 § 3 oraz art. 299 § 1 kodeksu karnego, dotyczących rzekomych rozporządzeń lub zaciągania rzekomych zobowiązań w 2018 roku w imieniu Emitenta, następnie dokumentowania tych rzekomych zdarzeń na podstawie faktur poświadczających nieprawdę co do okoliczności faktycznych mających znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej Emitenta lub jego kontrahentów, wyrządzając szkodę Emitentowi w wysokości co najmniej kilkudziesięciu milionów złotych, a także zbywania, przyjmowania, używania i dalszego przekazywania lub ukrywania mienia Emitenta w celu utrudnienia wykrycia przestępczego pochodzenia tego mienia, miejsca jego umieszczenia, wykrycie tego mienia lub jego zajęcie.
Emitent podaje informację do publicznej wiadomości, gdyż w jego ocenie informacja o podjęciu przez Emitenta działań, dotyczących zdarzeń, które miały rzekomo miejsce w okresie sprawowania funkcji przez byłych członków zarządu Krezus S.A., może być istotna dla akcjonariuszy Emitenta i wskazuje na dążenie do pełnego wyjaśnienia okoliczności w/w sprawy, w tym dotyczących stwierdzonych nieprawidłowości w spółce, do których dochodziło w okresie przed 30 listopada 2018 roku.

Inne komunikaty

bDHZQlzb