Trwa ładowanie...
bDzPFsRh

Notowania

KREZUS: strona spółki
28.09.2020, 19:24

KZS Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2018 r., raportów za I i III kwartał 2019 r., raportu rocznego KREZUS S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2019 r., raportu za I kwartał 2020 r., skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.

Zarząd KREZUS S.A. z siedzibą w Toruniu (zwana dalej „Emitentem”) w nawiązaniu do raportu bieżącego numer 13/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r., raportu bieżącego numer 4/2020 z dnia 29 marca 2020 r., raportu bieżącego numer 2/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r., raportu 23/2019 z dnia 29 grudnia 2019 r., raportu bieżącego 8/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r., raportu bieżącego numer 16/2019 z dnia 28 czerwca 2019 r., raportu bieżącego numer 17/2019 z dnia 29 lipca 2019 r., raportu bieżącego 19/2019 z dnia 29 sierpnia 2019 r., raportu bieżącego numer 20/2019 z dnia 30 września 2019 r., raportu bieżącego numer 22/2019 z dnia 29 grudnia 2019 r., raportu bieżącego numer 9/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r., raportu 1/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r., działając na podstawie § 80 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim informuje, że:
1) raport roczny KREZUS S.A. za 2018 r. oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2018 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 30 listopada 2020 r.; 2) rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 30 listopada 2020 r.; 3) rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 30 listopada 2020 r.; 4) raport roczny KREZUS S.A. za 2019 r. oraz skonsolidowany raport roczny grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2019 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 30 listopada 2020 r.; 5) rozszerzony skonsolidowany kwartalny za I kwartał 2020 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 30 listopada 2020 r.; 6) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 30 listopada 2020 r.; 7) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. zostanie przekazany do publicznej wiadomości dnia 30 listopada 2020 r. Przyczyną opóźnienia publikacji raportów jest konieczność opracowania i przedstawienia raportów za 2018 r., których opóźnienia spowodowane zostały przez brak wszystkich informacji niezbędnych do zbadania sytuacji finansowej Emitenta, a także konieczność ich poprawnego ujęcia w dokumentach sprawozdawczych Emitenta.

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2020-10-12
KZS Otrzymanie pisma z Prokuratury Krajowej w Warszawie dot. zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa
0,56
0,00
2020-09-28
KZS Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2018 r., raportów za I i III kwartał 2019 r., raportu rocznego KREZUS S.A. i skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2019 r., raportu za I kwartał 2020 r., skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 r. oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 r.
0,56
0,00
2020-09-23
KZS Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
0,56
0,00
2020-09-22
KZS Uprawomocnienie się postanowienia o oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
0,56
0,00
2020-09-14
KZS Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
0,56
0,00
2020-08-21
KZS Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Krezus S.A.
0,56
0,00
2020-06-30
KZS Zmiana daty publikacji raportu rocznego KREZUS S.A. oraz skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej KREZUS S.A. za 2018 r. oraz raportów za I i III kwartał 2019 r.
0,56
0,00
2020-05-30
KZS Zmiana daty publikacji raportu kwartalnego KREZUS S.A. za I kwartał 2020 r.
0,56
0,00
2020-05-26
KZS Oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta
0,56
0,00
2020-04-28
KZS Otrzymanie protokołu kontroli podatkowej
0,56
0,00
bDzPFsRP