Trwa ładowanie...

Notowania

SOHODEV: strona spółki
4.06.2020, 20:18

SHD Aktualizacja informacji dotyczącej procesu zbywania aktywów – Recycling Park

Zarząd Soho Development Spółka Akcyjna (Emitent) informuje, iż w dniu 04 czerwca 2020 r. Emitent otrzymał od SFW Energia sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (SFW) - spółki zależnej niemieckiego koncernu energetycznego STEAG, podpisany aneks do porozumienia regulującego zasady współpracy, która ma zmierzać do zbycia przez Emitenta aktywów związanych ze spółką zależną Recycling Park sp. z o.o. (RP) oraz Recycling Park Kamionka Sp. z o.o. (RPK). O zawarciu porozumienia Emitent informował w dniu 29 kwietnia 2019 r raportem bieżącym nr 14/2019.
Na mocy Aneksu współpraca została przedłużona do dnia 31 lipca 2020 roku (dzień wygaśnięcia Porozumienia). Jeżeli przed wygaśnięciem Porozumienia Strony uzgodnią treść projektu umowy warunkowej zbycia RP i RPK, okres obowiązywania Porozumienia ulegnie automatycznemu wydłużeniu do dnia 30 września 2020 roku. W pozostałym zakresie Porozumienie pozostaje bez zmian. Przedłużenie okresu obowiązywania Porozumienia ma zapewnić dodatkowy czas na prowadzenie negocjacji warunkowej umowy sprzedaży. Umowa warunkowa jest obecnie w toku negocjacji.

Inne komunikaty