Trwa ładowanie...
bCXtnSWJ

Notowania

INTERBUD: strona spółki
25.06.2020, 13:47

ITB Treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERBUD-LUBLIN S.A.

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych oraz będących przedmiotem głosowania w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obradującego w dniu 25 czerwca 2020 r. [ZWZ]. Podczas obrad ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Dodatkowo Spółka informuje, że sprawozdania będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 6-8 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 kwietnia 2020 r., natomiast sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółki w 2019 roku oraz Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Interbud – Lublin S.A będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 9 i 12 przyjętego porządku obrad ZWZ zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 29 maja 2020 r.
Szczegółowa podstawa prawna § 19 ust. 1 pkt 6 - 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].

Załączniki

Inne komunikaty

bCXtnSXr