Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
DataTytułKursZmiana
2024-05-23
ITB Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.
3,89
-2,31
2024-04-26
ITB Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości gruntowych przez spółkę zależną
2,95
-0,34
2024-04-19
ITB Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F.
3,00
-3,33
2024-04-19
ITB Zawarcie przez spółkę zależną dwóch umów pożyczek
3,00
-3,33
2024-04-17
ITB SRR /2023: formularz dla skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych wg MSR
2,76
0,00
2024-04-17
ITB RR /2023: formularz dla raportów rocznych
2,76
0,00
2024-04-11
ITB Zawarcie przez spółkę zależną umowy na przebudowę drogi powiatowej ul. Franczaka Lalka w Lublinie w związku z planowaną inwestycją deweloperską.
2,44
+6,15
2024-03-15
ITB Informacja nt. zawiadomienia dotyczącego zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów.
2,40
0,00
2024-03-14
ITB Informacja nt. zawiadomień dotyczących zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów.
2,42
-0,83
2024-03-13
ITB Rejestracja zmian Statutu INTERBUD-LUBLIN S.A. oraz podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Spółki
2,50
-2,40
2024-03-12
ITB Podsumowanie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2,50
0,00
2024-03-06
ITB Informacja o objęciu akcji Spółki przez osobę nadzorującą
2,48
-5,65
2024-03-04
ITB Informacja o objęciu akcji Spółki przez osoby zarządzające
2,56
-5,47
2024-02-29
ITB Objęcie akcji serii F w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego
2,62
0,00
2024-02-29
ITB Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umowy nabycia nieruchomości gruntowych
2,62
0,00
2024-02-27
ITB Zawarcie przez spółkę zależną dwóch umów pożyczek.
2,66
+2,26
2024-02-27
ITB Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy nabycia nieruchomości gruntowej
2,66
+2,26
2024-02-20
ITB Podjęcie przez zarząd Emitenta uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta
2,26
0,00
2024-02-20
ITB Zawarcie przez spółki zależne od Emitenta umów nabycia nieruchomości gruntowych
2,26
0,00
2024-02-20
ITB Zawarcie przez spółkę zależną od Emitenta umowy nabycia nieruchomości gruntowej
2,26
0,00
  • Poprzednia strona
  • z 33
  • Następna strona