Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
19.04.2024, 16:07

ITB Oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii F.

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 19 kwietnia 2024 r. powziął informację o wydaniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oświadczenia nr 390/2024 o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację 3.260.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Termin rejestracji ww. akcji to 19 kwietnia 2024 r., a akcje serii oznaczone będą kodem ISIN PLINTBD00055.

Inne komunikaty