Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
23.05.2024, 16:10

ITB Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2024 r.

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. (Spółka) informuje o zmianie terminu publikacji rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku na dzień 28 maja 2024 roku. Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym 5/2024, pierwotna data publikacji ww. raportu została ustalona na dzień 29 maja 2024 roku.
Szczegółowa podstawa prawna: §80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...].

Inne komunikaty