Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
INTERBUD: strona spółki
26.04.2024, 16:11

ITB Aktualizacja informacji nt. zawarcia przedwstępnej warunkowej umowy nabycia nieruchomości gruntowych przez spółkę zależną

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2022 z 18 sierpnia 2022 roku w sprawie zawarcia przez spółkę zależną od Emitenta tj. Rupes sp. z o.o. [Rupes] przedwstępnej warunkowej umowy (Umowa Przedwstępna) nabycia zabudowanej nieruchomości gruntowej w postaci działki o powierzchni ok. 0,06 ha zlokalizowanej w Warszawie (Nieruchomość), Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. [Emitent, Spółka] informuje, iż w dniu 26 kwietnia 2024 roku spółka Rupes zawarła z Miastem Stołecznym Warszawa – Gmina Mokotów [Użyczający] umowę użyczenia nieruchomości niezabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Konduktorskiej z przeznaczeniem na przebudowę drogi wewnętrznej. Szacunkowa wartość robót wynosi ok. 0,4 mln zł, a przebudowa ma być wykonana do końca września 2026 r. i w tym terminie nastąpić ma zwrot użyczonej nieruchomości.
Emitent przypomina, iż na Nieruchomości ww. spółka zależna jest w trakcie przygotowania inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego. Spółka złożyła już z końcem października 2023 r. wniosek pozwolenia na budowę i prowadzi procedurę jego konsultacji z wydziałem Architektury Miasta Stołecznego Warszawa. O następnych istotnych zdarzeniach ww. inwestycji Emitent będzie informował w kolejnych raportach.

Inne komunikaty