Trwa ładowanie...
bCXSfbyt

Notowania

INTERBUD: strona spółki
25.06.2020, 13:53

ITB Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu INTERBUD-LUBLIN S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.

Zarząd INTERBUD-LUBLIN S.A. ("Spółka") informuje, iż akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki ("ZWZ") obradującym w dniu 25 czerwca 2020 r. byli:
- Michał Obrębski dysponujący 1.684.700 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, z których przysługiwało 3.369.400 głosów, stanowiących odpowiednio 49,39% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 29,22% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce; - Tomasz Grodzki dysponujący 863.050 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, z których przysługiwało 1.726.100 głosów, stanowiących odpowiednio 25,30% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 14,97% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce; - Sylwester Bogacki dysponujący 863.050 akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu, z których przysługiwało 1.726.100 głosów, stanowiących odpowiednio 25,30% głosów w trakcie obrad ZWZ oraz 14,97% udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce.

Inne komunikaty

bCXSfbzb