Trwa ładowanie...

Notowania

ACREBIT: strona spółki
1.08.2020, 18:55

ACR Planowana zmiana parametrów emisji akcji serii D i E

Zarząd Acrebit S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 10 sierpnia 2020 roku planowana jest zmiana parametrów emisji akcji serii D i E (ppkt 6 i 7 ogłoszonego porządku obrad). Zmiana polegać będzie na zmianie:
· kwoty podwyższenia kapitału zakładowego, dokonywanego poprzez emisję akcji serii D, z wskazanej w ogłoszeniu, tj. 464.011,50 zł, na kwotę 1.8250.000 zł; · liczby emitowanych akcji serii D z wskazanej w ogłoszeniu, tj. 4.640.115, na 18.250.000; oraz na ustaleniu: · ceny emisyjnej akcji serii E w wysokości 1 zł. Zmiana nie dotyczy trybu przeprowadzenia emisji (subskrypcja prywatna z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru). Zmiana nie dotyczy ponadto celu ekonomicznego emisji akcji serii D i E, tj. rozliczenia transakcji nabycia akcji Yoshi S.A. Zarząd Emitenta wyjaśnia, że powyższe zmiany wynikają z uzgodnionych warunków nabycia akcji Yoshi S.A., w tym w szczególności z faktu (1) uzgodnienia w wyniku negocjacji ceny nabycia akcji reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego Yoshi S.A. na kwotę 20.000.000 zł, oraz (2) uzgodnienia, że cena ta zostanie zapłacona poprzez wydanie akcjonariuszom Yoshi S.A. 18.250.000 akcji serii D Emitenta oraz zapłatę gotówką kwoty 1.750.000 zł. Strony nie przewidziały jakichkolwiek innych świadczeń Emitenta wynikających z nabycia akcji Yoshi S.A.

Inne komunikaty