Trwa ładowanie...

Notowania

FOR Szacunkowe, wybrane dane finansowe za I półrocze 2020 r.

Zarząd Forever Entertainment S.A. (dalej: "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane wyniki finansowe Forever Entertainment S.A. za I półrocze 2020 roku:
• Przychody netto ze sprzedaży: 15,0 mln zł • Zysk z działalności operacyjnej (EBIT): 6,7 mln zł • Zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA): 7,2 mln zł • Zysk netto: 13,4 mln zł • Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych: 5,4 mln zł. Zarząd Emitenta uznał informację o szacunkowych wynikach wypracowanych w I półroczu 2020 r. za istotną z uwagi na wysoką dynamikę ich wzrostu względem wypracowanych w I półroczu 2019 roku. Szacunkowe przychody netto ze sprzedaży Emitenta za I półrocze 2020 r. wzrosły o +135% r/r w porównaniu do przychodów wypracowanych w I półroczu 2019 r., a szacunkowe zyski wzrosły o ponad 100%. Ponadto należy zaznaczyć, że szacowane wyniki finansowe za pierwsze sześć miesięcy 2020 roku są wyższe od wypracowanych przez Emitenta w całym 2019 roku. Forever Entertainment S.A. osiągnęła przedstawione wyniki dzięki sukcesom sprzedażowym gier mających premierę w I półroczu 2020 r., zwiększonej sprzedaży pozostałych gier z portfolio Emitenta oraz dzięki wzrostowi wartości inwestycji w spółki z grupy kapitałowej. Mniejsza niż w pierwszym kwartale rentowność jest rezultatem pomniejszenia zysku netto za drugi kwartał o koszty opłat licencyjnych Panzer Dragoon: Remake związanych ze sprzedażą tego tytułu w pierwszym kwartale, co wynika ze sposobu rozliczania z partnerami. ZASTRZEŻENIE: Zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Publikacja raportu okresowego Forever Entertainment za II kwartał 2020 nastąpi 14 sierpnia 2020 roku. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku).

Załączniki

Inne komunikaty