Trwa ładowanie...
bDTtIWBh

Notowania

GETIN: strona spółki
5.01.2021, 17:55

GTN Wpływ przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. na Emitenta

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent, Getin Holding) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 28/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku dotyczącego decyzji z 30 grudnia 2020 r. wydanej przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej: Decyzja BFG) o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Idea Bank), umorzeniu instrumentów kapitałowych Idea Banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i powołaniu administratora Idea Banku informuje, że w wyniku przymusowej restrukturyzacji Idea Banku i umorzenia akcji Idea Banku rozpoczętej w dniu 31.12.2020 r. wynik jednostkowy Getin Holding za 2020 rok zostanie obciążony kwotą 151.172 tys. zł. Zmniejszenie kapitałów własnych Getin Holding z tego tytułu wyniesie również 151.172 tys. zł. Na koniec 3 kwartału 2020 r. jednostkowe kapitały własne Getin Holding wynosiły 906.071 tys. zł. Po uwzględnieniu efektu przymusowej restrukturyzacji, kapitały te wyniosłyby 754.899 tys. zł.
Emitent szacuje, że w wyniku przymusowej restrukturyzacji rozmiar Grupy Kapitałowej Emitenta mierzony wielkością skonsolidowanych aktywów zmniejszy się na dzień 31.12.2020 r. o około 80% tj. o 15.013.141 tys. zł (zgodnie z Decyzją BFG z dnia 30 grudnia 2019 r. o sygnaturze DPR.720.2.2019, DPR.720.4.2019, DPR.720.8.2019, DPR.720.9.2019). Emitent informuje ponadto, że przymusowa restrukturyzacja Idea Banku na podstawie Decyzji BFG nie wpływa bezpośrednio na możliwość kontynuowania działalności Emitenta na pozostałych rynkach. Emitent posiada wystarczające środki finansowe pozwalające na regulowanie swoich bieżących zobowiązań. Emitent zastrzega, że wszystkie kwoty są wartościami brutto, a powyższe dane finansowe będą jeszcze przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta i mogą ulec zmianie. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDTtIWBP