Trwa ładowanie...
bDTkuLIR

Notowania

GETIN: strona spółki
5.02.2021, 16:12

GTN Zawarcie Porozumienia dotyczącego zamiaru sprzedaży Idea Bank Ukraina i NFS

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 5 lutego 2021 roku Emitent podpisał z podmiotem działającym na rynku ukraińskim (dalej: Oferent) porozumienie (dalej: Porozumienie), w którym strony wyraziły zamiar dokonania przez Oferenta potencjalnego zakupu od Emitenta 100% akcji Spółki Akcyjnej Idea Bank z siedzibą we Lwowie, Ukraina oraz 100% udziału New Finance Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kijowie, Ukraina – spółek zależnych od Emitenta (dalej: Spółki). Zgodnie z Porozumieniem Oferent przystąpi do badania due diligence Spółek, a po jego pozytywnym wyniku strony przejdą do uzgodnienia warunków potencjalnej transakcji. Emitent ponadto informuje, że wyraził zgodę na przyznanie Oferentowi wyłączności na negocjacje dotyczące potencjalnej sprzedaży Spółek na okres do dnia 30 kwietnia 2021 roku.
Zgodnie ze wstępnym harmonogramem ustalonym przez strony Porozumienia termin zamknięcia potencjalnej transakcji dotyczącej sprzedaży akcji i udziału Spółek został ustalony na 30 września 2021 r. Porozumienie nie stanowi zobowiązania stron do zawarcia umów sprzedaży akcji i udziału Spółek. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku – informacje poufne.

Inne komunikaty

bDTkuLJz