Trwa ładowanie...
bEhVBaHV

Notowania

AFHOL: strona spółki
1.03.2021, 8:13

AFH Zakończenie pierwszego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC

Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 43/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku dotyczącego zawarcia umowy z brokerem, który ma doprowadzić do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych, oraz raportu bieżącego ESPI 47/2020 z dnia 18 sierpnia 2020 roku dotyczącym utworzenia podmiotu zależnego od Emitenta AFORTI PLC z siedziba w Wielkiej Brytanii, raportu bieżącego ESPI 50/2020 z dnia 1 września 2020 roku, raportu bieżącego ESPI 75/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku dotyczącego przeszacowania wartości akcji Aforti Exchange S.A. oraz ESPI 76/2020 z dnia 11 grudnia 2020 roku dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej Aforti PLC, informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Wielkiej Brytanii informację o zakończeniu przez nią w dniu 26.02.2021r. wstępnej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.
W pierwszej rundzie wzięło udział 17 inwestorów indywidualnych, którzy objęli łącznie 525.529 akcji Aforti PLC za kwotę 394.147,03 GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie ok 27,7 milionów GBP. Spółka zależna od 1 marca 2021 roku rozpocznie drugą rundę oferowania swoich akcji w ramach oferty prywatnej. Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania do 5 milionów euro w ramach prywatnej oferty niepublicznej a także kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE. Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki zależnej Aforti PLC związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.

Załączniki

Inne komunikaty

bEhVBaID