Trwa ładowanie...
bDZpleBN

Notowania

FOR Zawarcie umowy na wydanie gry Smashroom.

Zarząd spółki Forever Entertainment S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 11 marca 2021 roku powziął informację o zawarciu umowy z osobą fizyczną zamieszkałą w Rzymie (Włochy) - (dalej jako: developer), której przedmiotem jest wydanie gry Smashroom (dalej jako: Gra) w wersji na Nintendo Switch
Z tytułu realizacji umowy Emitent otrzyma określony w umowie, procent zysku netto tj., przychodów ze sprzedaży Gry po odliczeniu kosztów prowizji sklepów i dystrybutorów, podatków i opłat oraz innych kosztów związanych z dystrybucją. Płatność wynagrodzenia następować będzie raz na miesiąc. Umowa została zawarta na okres 10 lat. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od stosowanych powszechnie standardów. Premiera Gry planowana jest na drugi kwartał 2022 r. Wysokość wynagrodzenia Emitenta z przedmiotowej umowy, ze względu na specyfikę branży produkcji gier, na moment zawarcia przedmiotowej umowy jest niemożliwa do określenia lub oszacowania. Wynagrodzenie Spółki uzależnione jest od ilości sprzedanych egzemplarzy gry, którą trudno przewidzieć. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

Inne komunikaty

bDZpleCv