Trwa ładowanie...
bDZRQfYR

Notowania

INFOSCAN: strona spółki
23.03.2021, 18:21

IST Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N

Zarząd Infoscan S.A. ("Spółka") w związku z podjęciem uchwały nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 07 stycznia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii N oraz pozbawienia w całości dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii N oraz wprowadzenia akcji serii N do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie pod nazwą NewConnect, na podstawie której Zarząd Spółki został upoważniony m.in. do ustalenia ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N, informuje, iż w dniu 23 marca 2021 r. doszło do podjęcia uchwały nr 1/III/2021 Zarządu Spółki w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N, na mocy której Zarząd postanowił ustalić cenę emisyjną akcji zwykłych na okaziciela serii N na kwotę 0,75 zł za każdą akcję.
Podjęcie uchwały Zarządu Spółki zostało poprzedzone podjęciem uchwały nr 1/III/2021 Rady Nadzorczej z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, w której to uchwale Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji zwykłych na okaziciela serii N w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru na kwotę 0,75 zł za akcję.

Inne komunikaty

bDZRQfZz