Trwa ładowanie...
bDSfNCCZ

Notowania

DataTytułKursZmiana
2021-03-31
IST Informacja w zakresie wcześniejszego wykupu obligacji serii B
1,18
0,00
2021-03-31
IST Dookreślenie wysokości kapitału zakładowego Emitenta w ramach emisji akcji serii N
1,18
-0,51
2021-03-31
IST Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
1,18
-0,51
2021-03-26
IST Rozpoczęcie wcześniejszego wykupu obligacji serii B
1,18
+3,21
2021-03-26
IST Zawarcie aneksu do przedwstępnej umowy zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
1,18
+3,21
2021-03-23
IST Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii N
1,28
+0,16
2021-03-19
IST Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
1,35
-0,45
2021-03-15
IST Otrzymanie zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki od European High Growth Opportunities Securitization Fund
1,40
-8,73
2021-02-26
IST Spełnienie drugiego z warunków umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
1,50
+4,40
2021-02-25
IST Podjęcie uchwały w przedmiocie przydziału kolejnych akcji serii H w wykonaniu praw z obligacji serii C6 i C7
1,55
-0,26
2021-02-23
IST Otrzymanie oświadczeń o zamianie jednej obligacji serii C6 oraz dziewięciu obligacji serii C7 na akcje serii H
1,53
-2,09
2021-02-23
IST Emisja obligacji serii C7 oraz warrantów subskrypcyjnych serii B3
1,53
-2,09
2021-02-18
IST Aktualizacja informacji dotyczącej umowy zawartej z European High Growth Opportunities Securitization Fund
1,54
+5,32
2021-02-16
IST Zawarcie porozumienia inwestycyjnego
1,64
0,00
2021-02-16
IST Zmiana stanu posiadania akcji Spółki
1,85
-11,46
2021-02-15
IST Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15 lutego 2021 r.
1,73
+6,94
2021-02-09
IST Zawarcie umowy przedwstępnej zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
1,13
+4,42
2021-02-03
IST Aktualizacja informacji dotyczących porozumień z obligatariuszami w sprawie wykupu obligacji na okaziciela serii B Spółki
1,12
0,00
2021-01-29
IST Uzupełnienie raportu bieżącego ESPI nr 8/2021 - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 15 lutego 2021 roku
1,13
-0,18
2021-01-18
IST Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Infoscan S.A. na dzień 15 lutego 2021 roku
1,13
+2,82
  • Poprzednia strona
  • z 15
  • Następna strona
bDSfNCDH