Trwa ładowanie...
Notowania
INFOSCAN: strona spółki
22.08.2022, 16:46

GMZ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 sierpnia 2022 r.

Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 sierpnia 2022 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:
1. Agnieszka Nowak posiadała 142.531 akcji Spółki, z których przysługiwało 142.531 głosów, co stanowiło 89,53% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 0,41% ogólnej liczby głosów w Spółce. 2. Dariusz Rachwał posiadał 10.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 10.000 głosów, co stanowiło 6,28% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 0,03% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty