Trwa ładowanie...
Zaloguj
Notowania
GRUPAMZ: strona spółki
28.04.2023, 18:07

GMZ Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2023 r.

Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka”) informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2023 r. co najmniej 5% liczby głosów posiadali następujący akcjonariusze:
1. Dawid Sukacz posiadał 800.000 akcji Spółki, z których przysługiwało 800.000 głosów, co stanowiło 50,55% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 2,32% ogólnej liczby głosów w Spółce. 2. Carpathia Capital Alternatywna Spółka Inwestycyjna S.A. posiadała 416.667 akcji Spółki, z których przysługiwało 416.667 głosów, co stanowiło 26,33% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 1,21% ogólnej liczby głosów w Spółce. 3. Wojciech Uchman posiadał 237.056 akcji Spółki, z których przysługiwało 237.056 głosów, co stanowiło 14,98% liczby głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i odpowiadało 0,69% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Inne komunikaty