Trwa ładowanie...
Notowania
Pobieranie danych do wykresu...

Raporty kwartalne

2021Q12020Q42020Q32020Q2
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów232295020
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-1 406-2 121-601-598
Zysk (strata) brutto-1 425-2 143-629-604
Zysk (strata) netto-1 130-2 073-629-604
Przepływy netto714101-1512
Przepływy netto z działalności operacyjnej441178-677-1 550
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej4-38100
Przepływy netto z działalności finansowej2703046621 562
Aktywa razem2 7973 9435 0875 318
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania2 3343 2373 2493 150
Zobowiązania długoterminowe0000
Zobowiązania krótkoterminowe2 3343 2373 2493 150
Kapitał własny4463941 5021 853
Kapitał zakładowy655655655536
Liczba akcji (tys. szt.)9 250,057 727,947 727,947 699,20
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,050,050,190,24
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,12-0,27-0,08-0,08
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)

Raporty roczne

2020201920182017
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów32679568245
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-3 710-1 046-1 509-2 529
Zysk (strata) brutto-3 782-1 135-1 570-2 541
Zysk (strata) netto-3 712-1 070-1 570-2 541
Przepływy netto-22134-1 0241 032
Przepływy netto z działalności operacyjnej-2 971-1 177-3 325-935
Przepływy netto z działalności inwestycyjnej-3810-53-46
Przepływy netto z działalności finansowej3 3291 3112 3622 013
Aktywa razem3 9434 1063 1841 862
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania3 2373 0631 8942 060
Zobowiązania długoterminowe0027107
Zobowiązania krótkoterminowe3 2373 0631 8671 953
Kapitał własny3946621 290-198
Kapitał zakładowy655492453453
Liczba akcji (tys. szt.)7 727,944 923,654 533,654 533,65
Wartość księgowa na jedną akcję (PLN)0,050,130,28-0,04
Zysk (strata) na jedną akcję (PLN)-0,48-0,22-0,35-0,56
Rozwodniona liczba akcji (tys. szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (PLN)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (PLN)
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (PLN)