Trwa ładowanie...
Notowania
INFOSCAN: strona spółki
16.08.2022, 18:26

GMZ Złożenie oświadczenia o objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej z GMZ.CO sp. z o.o. („GMZ.CO”) oraz jej udziałowcami („Umowa inwestycyjna”) a także raportu bieżącego ESPI nr 21/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia trzeciego aneksu do umowy inwestycyjnej, Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2022 r. Spółka złożyła oświadczenie o objęciu 2.000 nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym GMZ.CO., które Spółka pokryje wkładem pieniężnym w wysokości 2.500.000,00 zł („Udziały obejmowane”). Udziały obejmowane będą stanowić 15,21% w kapitale zakładowym GMZ.CO. Po rejestracji Udziałów obejmowanych, Spółka będzie posiadała łącznie 3.944 udziałów GMZ.CO, co będzie stanowić 30,00% w kapitale zakładowym tej spółki.

Inne komunikaty