Trwa ładowanie...
Notowania

GMZ Nabycie udziałów GMZ.CO sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 9/2022 z dnia 7 marca 2022 r. w sprawie zawarcia umowy inwestycyjnej z GMZ.CO sp. z o.o. („GMZ.CO”) oraz jej udziałowcami („Umowa inwestycyjna”) a także raportu bieżącego ESPI nr 21/2022 z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie zawarcia trzeciego aneksu do umowy inwestycyjnej, Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. („Spółka") informuje, iż w dniu 9 sierpnia 2022 r., zawarto 6 umów nabycia udziałów GMZ.CO zgodnie z warunkami Umowy inwestycyjnej (oraz aneksami do niej).
Na mocy ww. umów, Spółka nabyła łącznie 1.944 udziałów GMZ.CO, stanowiących 17,44% w kapitale zakładowym tej spółki.

Inne komunikaty