Trwa ładowanie...
Notowania
INFOSCAN: strona spółki
28.11.2022, 11:42

GMZ Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki dokonanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze.

Zarząd Grupa Modne Zakupy S.A. ("Spółka") przekazuje powiadomienie od osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce, tj. Pana Wojciecha Uchmana – Członka Rady Nadzorczej Spółki o transakcjach dokonanych na akcjach Spółki.
Powiadomienie przesłane było na adres e-mail członka zarządu Spółki w dniu 9.02.2022 r. i zostało omyłkowo przeoczone. Opóźnienie Spółki w przekazaniu informacji o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze nie miało na celu wprowadzenia kogokolwiek w błąd. Liczba głosów z akcji wykazanych w powiadomieniu stanowiła w dniu jego przekazania ok. 0,65% w ogólnej liczbie głosów w Spółce (obecnie jest to ok. 0,25% w ogólnej liczbie głosów w Spółce.). Spółka załącza do niniejszego raportu zawiadomienie w wersji jaką otrzymała.

Załączniki

Inne komunikaty