Trwa ładowanie...
bEhVzqOJ

Notowania

ACREBIT: strona spółki
24.03.2021, 15:21

ACR Korekta raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 24 marca 2021 roku

Zarząd Yoshi Innovation S.A. z siedzibą w Chorzowie (dawniej: Acrebit spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie) ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 8/2021 z dnia 24 marca 2021 (dot. zmiany stanu posiadania) (dalej: „Raport bieżący”) informuje, iż Raport bieżący omyłkowo nie zawierał treści raportu oraz omyłkowo nie dołączono do niego załącznika w postaci zawiadomienia z dnia 19 lutego 2021 roku sporządzonego przez Pana Jacka Pacześniaka na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080).

Załączniki

Inne komunikaty

bEhVzqPr